پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

طبیعتگردی، رودخانه نوردی، تنگه نوردی، آبشار و آبتنی در جنگل های بکر و زیبای هیرکانی

طبیعتگردی، رودخانه نوردی، تنگه نوردی، آبشار و آبتنی در جنگل های بکر و زیبای هیرکانی دوستان تابستون کوتاهه و رو به پایان و هوا رو به خنکی... آخرین فرصت رودخانه نوردی در جنگلهای…

ایونت طبیعت گردی دریاچه لزور

بازدید از دریاچه لزور روز پنج شنبه ساعت 14 از تهران حرکت میکنیم  بعد از حرکت از مسیر جاده فیروزکوه نرسیده به فیروز کوه به سمت ارجمند میریم و ادامه مسیر که نهایتا به محل کمپ میرسیم