رپرتاژ خبری

فراخوان ارسال مقاله به مجله نخبگان علوم و مهندسی www.elitesjournal.ir

رپرتاژ خبری

فراخوان ارسال مقاله به مجله نخبگان علوم و مهندسی www.elitesjournal.ir

مجله نخبگان علوم و مهندسی نشریه‌ ای جامع با رویکردی علمی است که در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی اقدام به ارزیابی و پذیرش مقالات بصورت دو ماهنامه می نماید.
لذا بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان محترم دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق سامانه مجله ثبت نام و ارسال نمایند. همچنین علاقه مندان می توانند مقالات پذیرش شده در کنفرانسها و همایشهای علمی و معتبر خود را به منظور داوری برای این مجله ارسال و نسبت به انتشار آن اقدام نمایند.
حداکثر مدت زمان داوری مقالات در مجله نخبگان علوم و مهندسی با بهره گیری از توانمندی های داوران و هیئت تحریریه ارزشمند خود، یک ماه می باشد. برای آن دسته از متقاضیان محترم که نیازمند تقویت رزومه علمی خود ( علی الخصوص جهت ارائه در مصاحبه های دکترا ) هستند؛ انجام داوری زودهنگام و صدور گواهی پذیرش الکترونیک امکان پذیر خواهد بود. مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

رپرتاژ خبری

رپرتاژ خبری

سایت مجله
www.Elitesjournal.ir

مطالب مرتبط