کنفرانس و کنگره

کنفرانس پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

کنفرانس پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

کنفرانس پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

 

درباره همایش

ضا در مفهوم موجود خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی کند. ولی به محض اینکه یک گروه انسانی فعالیتی را در مکانی طرح کنند، معنای نمادین فضا پدیدار می شود. از این پس، فضا بستری برای بیان فعالیت و رفتار های انسانی می گردد.
پیش گفتارِ پیشِ رو می کوشد معرفی بر باز شناختِ علوم کاربردی از قبیل معماری، معماری چشم انداز، شهرسازی و مدیریت شهری را فراهم آورد,چون معماری رشته ایست متشکل از پیکره هایی متنوع در بطن خود ک فضای شکل گرفته ملهم از آن بدنه هاست. به تنهایی دارای هویت خاص خود است و بدین لحاظ می توان گفت که مهمترین عامل در معماری، نحوه شکل گیری فضا در آن است. مطالعات در زمینه ی چگونگی کانون های زیستی، پژوهش در انواع مدل های تئوری محور، رویکرد برنامه ریزی فیزیکی و طراحی محور و اخیراً رویکرد انتقادی ساختار گرایانه، بخشی از دانشِ جوانِ شهرسازی به شمار می آیند و مدیریت شهری نیز آماده سازی فضا جهتِ پویایی عملکرد در زمینه اداره شهر و کار آمدی مشارکت دادن شهروندان در اداره آن است. بطور کلی اهمیت معماری، شهرسازی و مدیریت جامع شهری در زندگی حاضر و شهرهای امروز، از با اهمیت ترین مسائل درزمینه مرتفع نمودن مشکلات شهری ورفع کمبودهای ونیازهای جامعه شهری وروستایی است.

از این رو موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، در نظر داد سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری را برگزار نماید. این گرد همایی فرصتی ناب جهت مجالستِ صاحبنظران، محققان، متخصصان و اندیشمندان در گرایش های مختلفِ معماری، شهرسازی و مدیریت شهری است.

از این رو، دبیرخانه سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری ، با افتخار از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی ، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می نماید دانش خود را در زمینه مفاهیم مشترک معماری، بافت های تاریخی، شهرسازی، برنامه ریزی و طراحی شهری، مدیریت شهری، فناوری های نوین و سایرموضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس را را رد این محفل علمی به اشتراک گذارند و با ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی خود، زمینه دستیابی به اهداف فوق را فراهم سازند.

 

محور های همایش

محور های معماری:

 • سبک شناسی معماری
 • زیبایی شناسی در معماری
 • نقد نظریه ها و آثار معماری
 • معماری منظر
 • سازه های نو در معماری
 • معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • معماری ، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
 • روشهای طراحی معماری
 • معماری معاصر ایران
 • انرژی های نو در معماری
 • معماری ایرانی- اسلامی
 • مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری
 • مفهوم شناسی ، نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر
 • معماری بومی
 • بوم شناسی
 • معماری اسلامی
 • مدیریت پروژه
 • معماری و خلاقیت
 • معماری و گردشگری
 • سازه های سنتی در معماری
 • مباحث در حوزه اقتصاد و معماری
 • سیر اندیشه های معماری
 • معماری و فرهنگ
 • معماری و انرژی
 • حکمت هنر اسلامی
 • معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی
 • ارتباط دوسویه معماری، فرهنگ و تعاملات اجتماعی
 • ضوابط فنی، استانداردها و قوانین در معماری
 • هویت شهری در معماری
 • معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری
 • معماری و تکنولوژی
 • منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
 • نوسازی شهری
 • میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
 • بهسازی آثار تاریخی
 • معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
 • آرمان شهرها و معماری
 • مباحث در حوزه روانشناسی محیط
 • ادبیات معماری
 • تنظیم شرایط زمین
 • مباحث در حوزه حقوق و معماری
 • روش تحقیق در معماری
 • و محور های آزاد مرتبط با معماری

محور های عمران :

 • فن آوری های نو در مهندسی عمران
 • مهندسی عمران و محیط زیست
 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله
 • سیستم های سازه ای و اتصالات نوین در بهسازی سازه ها
 • ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مدیریت ساخت و اجرا
 • آموزش و توسعه مهندسی عمران
 • نقشه برداری،ژئودزی و ژئوماتیک
 • مهندسی منابع آب،سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • تاثیرات تحولات تکنولوژی در مهندسی عمران
 • مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
 • نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار
 • نقش مهندسی عمران در جهت مقاوم سازی بافت ها و بناهای تاریخی
 • ایمنی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • مهندسی راه،حمل و نقل و ترافیک
 • ترافیک،حمل و نقل و زیرساخت های شهری
 • مهندسی ترافیک و توسعه پایدار شهری
 • طراحی داخلی، مهندسی ایمنی و ارگونومی
 • طراحی و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
 • مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
 • سیستم های طراحی، ساخت و تولید پیشرفته
 • صنعتی سازی و سبک سازی ساختمان
 • مدیریت پروژه، مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
 • فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی، پایداری انرژی
 • مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب
 • سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
 • و محور های آزاد مرتبط با عمران

محورهای مدیریت شهری:

 • فرهنگ شهر نشینی
 • روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
 • شهروند و حقوق شهروندی
 • محیط زیست و مدیریت شهری
 • حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری
 • امنیت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت شهری
 • شهر هوشمند و مدیریت شهری
 • خدمات شهری و مدیریت شهری
 • آب، فاضلاب و مدیریت شهری
 • بافت های فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری
 • شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری
 • بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
 • تعامل در فضای شهری
 • مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
 • حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
 • ابزارهایی مدیریت و ‌سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
 • نماهای شهری
 • روانشناسی محیطی
 • عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و جدید
 • طراحی وفضاهای شهری
 • برنامه ریزی کالبدی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • مدیریت پروژه های شهری
 • برنامه های توسعه شهری
 • مدیریت شهر الکترونیک
 • ارتقای خدمات شهری و بکارگیری تکنولوژی‌های نو به منظور ایجاد شهر هوشمند
 • مدیریت انرژی- مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
 • مدیریت بحران
 • کاهش آسیب پذیری، مقاوم سازی و بهسازی اماکن و شریانهای شهری
 • برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
 • ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • توسعه شهری و معماری پایدار (اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- سیاسی) و تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
 • نظارت و ارتقای کیفیت
 • حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری
 • کاربردمصالح و فن‌آوری‌های نوین در توسعه وسازه های شهری
 • تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 • گردشگری شهری
 • و محور های آزاد مرتبط با مدیریت شهری

محورهای شهرسازی :

 • الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
 • تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
 • پایداری در شهرسازی
 • حمل و نقل شهری
 • اکولوژیک شهری و شهر سبز
 • شاخص ها، سیاست ها، موانع و محدودیتهای توسعه شهری
 • ضوابط، استانداردها، قوانین و مقررات در منظر شهری
 • زیبایی‌شناسی در شهر
 • طراحی شهری
 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 • آرمان‌شهر اسلامی
 • نهادهای اجتماعی شکل گیری فضاهای شهری
 • تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
 • سرمایه انسانی و اجتماعی معماری و شهرسازی
 • امنیت در محیط‎های انسان ساخت
 • مدرنیته و هویت شهری
 • شهرهای خلاق و گسترش های شهری نوین
 • شهرهای خلاق در حوزه پژوهشهای اجتماعی ومحیط زیست
 • طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
 • تجارب طراحی شهری وشهرسازی در جهان
 • الگوهای شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
 • منظر شهرهای اسلامی، آسیب‎شناسی، چالش‎ها و تجارب موفق جهانی
 • المان های شهری
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • اکولوژیک شهری و شهر سبز
 • اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری
 • طراحی شهری،بهسازی منظر و محیط زیست
 • تاثیر طراحی فضاهای شهری در ایجاد شهرهای سالم شهرهای شاد
 • جغرافیا وشهرسازی
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
 • جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • بررسی توسعه پایدار از منظر اقلیم و بوم شناسی
 • مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژی‎های نو و تجدید پذیر
 • فناوری ساخت و ارتقاء بهره ‌وری در شهرسازی
 • و محور های آزاد مرتبط با شهرسازی

محور های توسعه پایدار:

 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 • برنامه ریزی و طراحی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار
 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
 • توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 • بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
 • ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
 • روشهای طراحی و ساخت با رویکرد توسعه پایدار
 • عمران و توسعه پایدار
 • مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
 • نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار
 • و محور های آزاد مرتبط با توسعه پایدار

محور های محیط زیست:

 • روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
 • ارتقا فرهنگ حفاظت از محیط زیست
 • مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
 • شاخص های زیست محیطی در توسعه پایدار
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار روستاها
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
 • جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
 • اکولوژی شهری و شهر سبز
 • همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • محیط زیست و انواع آلودگی ها
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • روش‎های نوین تشخیص کیفی و اندازه گیری آلاینده‎های شیمیایی محیط زیست
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و شیوه‎های کاهش آلاینده‎های زیست محیطی
 • کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
 • مکانیسم های توسعه پاک
 • ساختمان های سبز، انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • مدیریت پسماندهای آزمایشگاه های شیمی
 • مدیریت حیات وحش شهری
 • ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
 • فناوری های نوین و محیط زیست شهری
 • ایده های نو برای حمایت، حفاظت و مدیریت محیط زیست
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • نانو ومحیط زیست
 • فاضلاب شهری و تصفیه
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • تغییر اقلیم ومحیط زیست
 • گردشگری ومحیط زیست
 • و محور های آزاد مرتبط با محیط زیست

 

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات (چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت می گردد) : ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری هر مقاله : ۱۰ روز پس از ارسال هر مقاله
زمان برگزاری : ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
ارسال گواهینامه پذیرش موقت(رسمی) : ۳ روز پس از پذیرش هر مقاله

 

پوستر همایش

 

کنفرانس پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

 

 

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۹۵۵۸-۷۷۸-۰۹۱۳ ۰۶۳۹-۳۷۲۸-۰۳۵

سامانه رسمی پیامک: ۳۰۰۰۶۸۲۲۲۲۲۲۲۰

ایمیل کنفرانس: info@auum.ir

آدرس: یزد- میدان امام حسین-بلوار باهنر-طبقه فوقانی کالای پزشکی سینا-مرکز موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی

پاسخگویی از طریق شماره های دبیرخانه: روزهای زوج ساعت ۱۰ الی ۱۴

پاسخگویی از طریق ایمیل: هر روز( به جز روز های تعطیل)

خواهشمندیم با توجه به حجم بالای کاری دبیرخانه فقط در ساعات تعیین شده تماس حاصل فرمایید.لازم به ذکر است تمامی روند مربوط به مقاله خود از طریق سامانه روزانه توسط کارشناسان دبیرخانه انجام میگردد، لذا پیگری های خود را از طریق سامانه انجام دهید.در صورت موارد ضروری با دبیرخانه جهت پیگیری تماس حاصل فرمایید.

 

سایت همایش

http://www.auum.ir

 

مطالب مرتبط