پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تصاویر:این "اعتیاد" را باید جدی گرفت…

فواید گسترش و استفاده از تکنولوژی در امور روزانه زندگیمان واضح و روشن است اما این نوآوریهای در مقابل چیزهای زیادی هم از ما گرفته است که یکی از آنها ،جمع های گرم و صمیمی است.

به گزارش “توریسم آنلاین” احاطه شدن با فناوری و استفاده های افراطی از تلفن همراه ،کامپیوتر و تبلت و بازیهای کامپیوتری امروزه جوامع زیادی را درگیر خود کرده است.

“جین جولیان” تصویر سازی فرانسوی است که در آخرین آثار خود اعتیاد به تکنولوژی را به تصویر کشیده و نشان می دهد که چگونه زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در ادامه تصویرسازی های این هنرمند را مشاهده می کنید:

تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز
تاثیر تکنولوژی بر زندگی امروز 

+ ۷ مخالفم – ۰

نظرات بسته شده است.