گردشگری پسابرجام، گره بیکاری زنان را باز می‌کند؟

اخبار گردشگری نرخ بیکاری زنان ایرانی ۲۰ درصد است، عددی دو برابر مردان. پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خروج
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.