پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

ناکامی مالزی در تحقق اهداف گردشگری سلامت

گردشگری سلامت درمالزی با وجود کسب رتبه چهارم جهانی در سال‌های اخیر و ادامه روند رشد به دلیل رکود اقتصاد جهانی درتحقق اهداف تعیین شده خود درسال ۲۰۱۵ ناکام ماند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.