فرجام برجام، رونق اقتصادی، توسعه گردشگری

آبادان-ایرنا-با به فرجام رسیدن برجام و رفع تحریم های هسته ای، موضوع رونق اقتصادی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور بیش از پیش در رسانه ها مطرح است، پرسش اینجاست چه راهکاری برای تحقق این اهداف عملی تر است؟www.irna.ir

نظرات بسته شده است.