پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کتاب «گردشگری سلامت در رویکردی جامع» منتشر شد

باتوجه به اهمیتی که توجه به گردشگری سلامت در حوزه سفر و سلامت دارد، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان کتاب «گردشگری سلامت در رویکردی جامع» را منتشر کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.