تأمین زیرساخت ۳۶ روستای هدف گردشگری اردبیل

اخبار گردشگری  تأمین زیرساخت ۳۶ روستای دارای قابلیت‌های تاریخی و طبیعی به عنوان روستای هدف گردشگری استان اردبیل در دستور کار قرار
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.