سفر به ایران یک تصمیم شخصی است

پس از تصویب قانون جدید آمریکا و محدودیت هایی که در صدور ویزا در نظر گرفته است، نایب رییس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری سفر به ایران را یک تصمیم شخصی دانست.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.