توسعه زیرساخت های گردشگری نیازمند برنامه ریزی است

قم – ایرنا – استاندار قم گفت: توسعه زیرساخت های گردشگری نیازمند برنامه ریزی است تا در مناطق مختلف به تناسب نیاز زائران امکانات اقامتی و رفاهی را افزایش دهیم.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.