تجزیه و تحلیل شهر به عنوان محصول گردشگری

سیده یاسمین حسینی

دانشجوی دکترای گردشگری
شرکت‌های سودبَر (for- profit)، فرآیند بازاریابی خود را به وسیله تحقیق از مصرف‌کنندگان برای فهمیدن این موضوع که آنها چه انتظاراتی از محصول مورد نیازشان دارند شروع می‌کنند. این روند برای شهرها به عنوان مقصد گردشگری کاملا متفاوت است؛ زیرا شهر به عنوان محصول قابل عرضه گردشگری در بازار عرضه و تقاضا، وجود فیزیکی داشته است. 
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.