پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تعیین عرصه و حریم تپه روباه برای پیش گیری از تخریب بیشتر

گمانه‌زنی وتعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه روباه الیگودرز متعلق به دوران پیش از تاریخ و تاریخی باهدف پیش گیری از تخریب بیشتر انجام شد.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.