فضای امن برای فعالیت سرمایه گذاران در حوزه گردشگری تامین شود

سمنان – ایرنا – استاندار سمنان برجلب سرمایه گذار بخش خصوصی و تامین آرامش سرمایه گذاران برای حضور و ادامه فعالیت در این استان تاکید کرد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.