پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

ورود ابولا با سفر یک داوطلب خدمات بشردوستانه به ایتالیا

یک داوطلب خدمات پزشکی که اخیرا از افریقا بازگشته، ویروس ابولا را با خود از سیرالئون به ایتالیا منتقل کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.