پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

صلح آینده در گرو حافظه جهانی میراث فرهنگی

رئیس دفترمنطقه‌ای یونسکو در تهران گفت: «حافظه جهانی به‌عنوان میراث فرهنگی مشترک انسان‌ها، نقشه‌ها، کتاب‌ها و آثاری است که توجه به آن می‌تواند آینده جهان را به سوی صلح جهانی تغییر دهد.» به گزارش «ایرنا»، استرکیش لاروش در نشست منطقه‌ای یونسکو با تاکید بر افزایش همکاری در حفظ میراث مستند افزود: «یکی از آخرین آثار ثبت‌شده در حافظه جهانی کتاب «المسالک و الممالک» است که این کتاب مهم جغرافیایی قرن چهارم ایران، شرح دقیقی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وسیاسی سرزمین‌های اسلامی از هند تا آفریقا را در بر می‌گیرد که با آلمان به‌طور مشترک ثبت شده است.» لاروش تاکید کرد: «این ثبت مشترک نشان می‌دهد به جای منازعات بی‌پایان و برای اینکه بگوییم این میراث فقط به ما تعلق دارد، باید متحد شویم و حافظه جهانی برای ایجاد اشتراک و درک متقابل تشکیل شده است.»

نظرات بسته شده است.