گوهرشناسان دست به کار شدند

تهران – ایرنا – عضو کارگروه گوهر و بلور پژوهشکده حفاظت و مرمت گفت: پژوهشکده حفاظت و مرمت و موسسه توسعه گوهرشناسی ایران دانشگاه شهید بهشتی، گوهرهای به کار رفته در آثار تاریخی را بررسی می کنند.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.