چوب حراج به ۱۳۰۰ هتل ساحلی در ترکیه

اخبار گردشگری  با کاهش شدید گردشگران ورودی به ترکیه، صنعت گردشگری این کشور در معرض چالشی جدی و بی‌سابقه قرار گرفته است.

اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.