پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کاهش سودسالانه صنایع هوایی خاورمیانه

به دلیل تشدید ناآرامی‌های جاری درمنطقه خاورمیانه و کاهش ارزش نفت سال ۲۰۱۵ با ۴۰۰کاهش میلیون در سود جمعی شرکت‌های هوایی این منطقه همراه بود.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.