پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

برگزاری همایش و مسابقه عروسکهای محلی اقوام ایران وسایر ملل

همایش و مسابقه عروسکهای محلی اقوام ایران و سایر ملل با هدف اشاعه مفهوم غنی میراث ملموس و ناملموس عروسکها ومعرفی نقش آنها به منظور بیان میراث معنوی قومیت ها و خرده فرهنگهای ملیت ها برگزار می‌شود.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.