پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

چرا یک هفته زودتر ؟!

-بله… بله… اصلا نگران نباشید قربان.همین امروز… همین امروز انجام میشه… گوشی تلفن را که گذاشتم سر جایش، عرق سردی روی پیشانیم نشسته بود و احساس می کردم ستون فقراتم تیر می کشد. آب دهانم را به سختی بلعیدم و سعی کردم حواسم را متمرکز کنم. اما آن تلفن کذایی همه چیز را بر هم …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.