پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کلیسای شفاف، یکی از عجیب ترین کلیساهای جهان (+تصاویر)

اخبار گردشگری طراحی کلیسای شفاف به گونه ای است که امکان عبور نور از آن وجود دارد. این کلیسا با توجه به
اخبار گردشگری

نظرات بسته شده است.