یک شهر در اسلونی پایتخت سبز اروپا شد

لیوبلیانا واقع درکشور اسلونی با اجرای برنامه ای درازمدت درراستای توسعه پایدار، پایتخت سبز اروپا در ۲۰۱۶ شناخته شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.