پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

لزوم اختصاص بودجه برای راهیان نور واربعین در اعتبارات تملک دارایی

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: باید یک ردیف بودجه برای استان در بحث گردشگری به ویژه راهیان نور و اربعین که ماندگار هستند در اعتبارات تملک دارایی تعیین کنیم.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.