تغییر روش تعامل صندوق احیا با تشکل‌های مردم‌نهاد

سرپرست صندوق احیا در نشست همفکری سرپرست صندوق احیا با نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد (NGO‌) فعال میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: «شیوه تعامل صندوق با نهادهای غیردولتی فعال میراث فرهنگی و گردشگری تغییر می‌کند.»
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.