کلید تحولِ بافت تاریخی کرمان در گود خشت‌مال‌ها

کرمان – روزگاری که حاکم کرمان برای دفاع در مقابل حملات آقا محمدخان از گود خشت‌مال‌های برای ساخت حصار کرمان استفاده کرد تصور نمی‌کرد این گودال در آینده به یکی از پروژه‌های اصلی عمرانی کرمان تبدیل شود.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.