تدوین تفاهم‌نامه باستان‌شناسی میان ایران و افغانستان

همزمان با تدوین تفاهم‌نامه باستان‌شناسی ایران و افغانستان، میان پژوهشکده باستان‌شناسی و هیات باستان‌شناسی افغانستان، منشور مطالعات باستان‌شناسی ایران و افغانستان نیز تهیه می‌شود. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دیدار با هیات فرهنگی ـ علمی افغانستان، از تبادل اطلاعات پژوهشی و علمی ایران و افغانستان با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی دو همسایه استقبال کرد. 
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.