ظرفیت های شهرستان سلطانیه باید معرفی شود

زنجان- رئیس شورای استان زنجان ضمن اشاره به اتفاق خوب تبدیل شدن سلطانیه به شهرستان، گفت: باید حرکت‌ها و فعالیت‌های خوبی برای شناساندن ظرفیت های این شهرستان صورت گیرد.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.