پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

عروسی عشایر قشقایی

ایل قشقایی یکی از ایلات مهم ترک زبان ایران است :مرکز اصلی این ایل فارس است . قشقایی ها در دوره های مختلف بتدریج به این سرزمین کوچیده و در آن ساکن شدهاند . عروسی در این مراسم همیشه پر از رنگ و شادی است. این مراسم جزوی از میراث معنوی عشایر است. میراثی که …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.