پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

مراسم اوجه

در این مراسم که یکی از رسومات قوم ترکمن است . بعد از اینکه عروس به خانه داماد آمد مراسمی به نام مراسم اوجه برگزار می شود . در این مراسم نوعی غذا که با راسته گوسفند تهیه می شود (چکدرمه : غذای محلی ترکمنی) ، در ابتدا عروس و داماد لقمه ای از غذا …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.