پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

روستای دنیچه خیر

دنیچه خیر صفاشهر(خرم بید) فارس دنیچه خیر روستایی است فرهنگی از توابع شهرستان خرمبید استان فارس با حدود ۵۰۰ سکنه. . در وجه تسمیه دنیچه خیر : تصاویری از دنیچه خیر دنی معانی مختلف دارد ولی دو تعریف مشهور تر و برخوردار می باشد ۱-دنی . [ دَ ] (اِ) شوق و نشاط و سرور …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.