پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

روستای خیرآباد کربال(توللی)

مرکز بخش کربال واقع در استان فارس ، با مساحت حدود ۳۶۰۰ کیلومتر مربع در ۷۵ کیلومتری شرق شیراز واقع گردیده است و دارای آب وهوای معتدل کوهستانی وارتفاع آن ازسطح دریا ۱۵۰۰ متراست .بخش کربال درطول ۵۳ درجه و۱۹ دقیقه شرقی وعرض ۲۹ درجه و۳۲ دقیقه شمالی قرار دارد.این بخش ازشمال به ارسنجان ، …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.