پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

رعایت مقررات مصوب میراث فرهنگی در بافت تاریخی شیراز الزامی شد

رعایت ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی در عرصه و حریم آثار و بافت تاریخی در طرح تفصیلی و تمامی طرح‌های موضعی محدوده بافت فرهنگی و تاریخی با تصویب طرح تفصیلی بافت فرهنگی-تاریخی شیراز از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران الزامی شد.  
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.