سهامداران پدیده شاندیز زنجیره انسانی تشکیل دادند

سهامداران شرکت سرمایه گذاری پدیده شاندیز در حمایت از این شرکت عصر یکشنبه در محل پروژه واقع در شاندیز مشهد زنجیره انسانی تشکیل دادند.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.