پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

نقش های متعدد زیگورات در مرکز ایران ( تیمره) همگون با سازه های نیایشی جهان !

سنگ نگاره ها، کهن ترین آثار بجا مانده از بشرند که عمر بعضی از آنها در ایران به ۴۰۰۰۰ سال می رسد؟!
نمای ایران

نظرات بسته شده است.