پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تپه های تاریخی روانسر

در ابتدای مسیر ورود جاده کرمانشاه به شهرستان روانسر در حدود ۴۵۰ متری از جنوب جاده اصلی شهر، تپه های سه گانه متصل به هم وجود دارند که در نزد مردم منطقه به نام تپه موسی معروف می باشند.
نمای ایران

نظرات بسته شده است.