پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

شروع فصل برداشت گندم از سطح مزارع زیر کشت روستای خان آباد

گـیــــــاه گندم: گندم گیاهی است نسبتا” مقاوم که میتوان آنرا بصورت بهاره یا پاییزه و یا زمستانه کشت کرد؛کشت پاییزه گیاه گندم نسبت به بقیه کشتها بهتر است زیرا در این روش گیاه فرصت کافی برای رشد را خواهد داشت و در ضمن کیفیت و کمیت آن هنگام برداشت افزایش میابد
نمای ایران

نظرات بسته شده است.