پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

ثبت جهانی رسم زندگی در کیچه های میمند

کرمان – ایرنا – مردانی مرد و شیر زنانی از جنس نژاد آریایی در گذر زمان بر دل کوهی سترگ با سرانگشتانی بسان تیشه فرهاد نقش عشق آفریدند تا نام میمند را در میراث جهانی ثبت کنند.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.