آیین سنتی گرگیعان در شهرهای جنوبی خوزستان برگزار شد

آبادان-ایرنا-مردم عرب خوزستان به ویژه شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان در ماه مبارک رمضان مراسم ها و آئین های بسیاری دارند که ‘گرگیعان’ یکی از این آیین هاست.www.irna.ir