پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

انتظار برای قول شهرداری در ساماندهی خانه های تاریخی

عضو شورای شهر تهران گفت: باید دید که شهرداری طبق قول داده شده آیا برای ساماندهی خانه های تاریخی موجود در میان تمام خانه های بافت تاریخی منطقه ۱۲ همکاری می کند یا نه.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.