پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

تهدید به پلمپ این خانه‌ها ادامه دارد

ساعت ۲۴- اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حالی تهدید به پلمپ شده‌اند که فقط یک ماه برای ایجاد تشکل قانونی خود فرصت دارند.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.