کشف آثار صفویه ،قاجاریه و پهلوی در گاراژ زغالی ها

کاوش های باستان شناسی در گاراژ موسوم به زغالی های قزوین به کشف آثار دوران صفویه، قاجار و همچنین پهلوی منجر شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.