پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

رونمایی فروشگاه اتوبوسی صنایع دستی در بیست وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران

به گزارش ستاد خبری بیست وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران فروشگاه اتوبوسی صنایع دستی در نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران رونمایی شد. حسن نیکزاد موسس این اتوبوس صنایع دستی … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.