پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

جاده ، کوهستان ،پرتگاه ،شریان زندگی / پاوه .منطقه گرمسیری

زندگی در همه جای این سرزمین جاریست .موانع طبیعی هیچگاه نتوانسته اند زندگی را متوقف سازند. اینجا بخشی از شهرستان پاوه ، منطقه باینگان ،مناطق گرمسیری نوار مرزی عراق است
نمای ایران

نظرات بسته شده است.