تونل آکواریوم دبی

یک محور کلیدی در دبی است.یکی از بزرگترین مخازن جهان در ۵۱m*20m*11m و شامل یکی از بزرگترین پانل مشاهده در جهان در عرض ۳۲/۸ m عرض و ۸/۳ m ارتفاع است.آکواریوم دبی بیش از ۳۳۰۰۰ حیوانات زندگی میکنند به نمایندگی بیش از ۸۵ گونه از جمله بیش از ۴۰۰ کوسه و اشعه ترکیب شده اند.

تور دبی | تور ارزان دبی | تور دبی ارزان | قیمت تور دبی