کمپین توالت تمیز در تایلند

وزارت گردشگری و وزارت بهداشت و وزارت ورزش در کلانشهر بانکوک، براساس نظرسنجی و درخواست گردشگران داخلی و خارجی،کمپین “توالت تمیز”برگزار می‌کنند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.