پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

موسیقی خوزستان

خوزستان به سبب آب و هوایش، کوچپذیر و مهمانپذیر است، دامداری فراوان نشان دهنده چنین خصلت طبیعت آن است.گویند که جمشید شاه نیشکر را در این سامان شناخت. از دیرباز خوزستانیها با نفت و آتش حاصل از آن و فرآوردههای اوّلیه نفت آشنا بوده اند. تمدن کهن ایران به دلایل متعدد و فراوان اعم از …
معرفی جاذبه های گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.