برپایی جشنواره اقوام ایرانی همزمان با اعیاد شعبانیه در باغ موزه قصر

جشنواره اقوام ایرانی با عنوان “اقوام ایرانی در باغ ایرانی” همزمان با اعیاد شعبانیه و از ۲۸ اردیبهشت تا ۱۳خرداد ماه ۱۳۹۴ در محل باغ موزه قصر برگزار خواهد شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی