کشف آثار معماری در تپه قلعه کولک سیستان

عملیات گمانه زنی به منظور لایه نگاری تپه قلعه کولک سیستان به کشف آثار معماری، قسمتی از یک النگو ، میخ کوچک ،سفال و بقایای یک ظرف فلزی انجامید.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.