پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

جایگاه پایگاه های میراث فرهنگی ارتقا می یابد

تهران-ایرنا – دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به تهیه طرح تشکیل شبکه پایگاه های میراث فرهنگی ایران، گفت: اجرای این طرح قدرت چانه زنی، هم افزایی و جایگاه پایگاه های میراث فرهنگی را ارتقا می دهد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.